Från sjön.

— Göteborg, 21 dec. Enligt vad G. H. T. erfarit har svenska Lloydångaren Liguria för ett par dagar sedan förlorat sin andre styrman, som på grund av olyckshändelse gått över bord och drunknat. Ångaren var på resa från Rio till Newyork. Närmare detaljer saknas. Den omkomnes namn är Oskar Fermén. Han var född i Mösund i Bohuslän, gift men barnlös.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 December 1928
N:r 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *