Automobilskatten

skall jämlikt gällande förordning vara inbetald senast den 15 februari.
Senast den 1 febr. översänades meddelande om beloppets storlek samt tid och sätt för detsammas inbetalande. Det är därför av stor vikt för varje automobil- och motorcykelägare, som flyttat under året att redan nu anxiär la adressförändring till automobilregistret hos länsstyrelsen, enär handlingen i motsatt fall kanske ej når adressaten, vilket kan medföra besvär och kostnader. Därtill kommer, att fordonet ej kan anväinidsa efter den 15 februari, förrän skatten blivit behörigen erlagd.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 December 1928
N:r 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *