Lärarinnan får gottgörelse

för den bortglömda lönehöjningen.
Efter ansökan av Levede församlings skolråd har k. m:t medgivit, att ålderstillägg till ordinarie småskollärarinnan, fröken Elisabet Asp, för år 1927, 150 kr., och skillnaden mellan första och andra lönegradernas dyrtidstillägg samma år, 52 kr., eller sammanlagt 202 kr. må utanordnas till skoldistriktet, oaktat ansökan därom ej ingivits i laga tid. Genom förbiseende underläst skolrådet att från den 1 januari 1927 uppflytta henne i andra lönegraden, men äranat nu med retroaktiv verkan vidtaga sådan uppflyttning. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 December 1928
N:r 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *