Väghinder.

Onsdagen och torsdagen 15 och 16 uti innevarande månad kommer en bro å allmänna vägen mellan Svarfvare och Laggarfve gårdar i Klinte socken att omläggas, till följd hvaraf sagde vägstycke blir ofarbart; och får i stället begagnas vägen genom Sanda sockan öfver Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *