Stor Auktion.

I anseende till fastigheternas försäljning, låter herr öfverstlöjtnanten och riddaren Anton Gahne, medels offentlig frivillig auktion, som förrättas vid Gane i Bäl torsdagen den 6 och fredagen den 7 nästinstunde September och börjas begge dagarna kl. 9 f. m., till den högstbjudande försälja alla sina i särdeles godt och fullt ändamålsenligt skick varande körredskap, jordbruksinventarier samt kreatur m. m.; bestående af en finare laudåvagn, en droska, en trilla, en lastvagn, 2:ne bättre resslädar, en fyrsitsig kälkrack samt andra släddon, arbetsvagnar, kälkar, en kärra, 1 radsåningsmaskin, skörda- och slåttermaskiner, 1 klöfversäningsmaskin, 1 hästräfsa, vänd- och spetsplogar, kärr-, drill- och enhetsplogar, klös- och slätpinnhaelvar, myllkanomar, 1 rullharf, 1 potatisrensare, mullfösor, 1 kornvält, 1 bättre tröskverk med vindmaskin, flere andra vindmaskiner, ved- och foderhäckar, potatiskistor och sättrar, 2:ne par bättre res- och andra arbetsselar, oxok med kettingar och tömmar, säd- och potatisrisslar, skyfflar, spadar, grepar, jernspett, högafflar och liar m. m.; kreatur såsom ett par goda vagnshästar, 1 ungsto och 7 arbetsbästar, 23 st. mjölkkor, 4 qvigor, 2 tjurar samt får, svin och höns; en mändg träkärl, en gårdsklocka, diverse trädgårdsredskap, en större mängd snickare- och smedjeredskap, hvaribland särskildt må nämnas en jernsvarf; ett parti trävaror, läder och skinn; diverse stenbrottsaker jämte annan här ej närmare specificerad egendom. Kreaturen komma att utbjudas första dagen kl. 2 e. m. Med betalningen lemnas endast fullt kände och säkre inropare 3:ne månaders anstånd, hvare mot andra böra vara beredda betala kontant eller ställa antaglig säkerhet.
Othem den 8 Aug. 1888.
Etter anmodan,
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *