Genom offentlig auktion,

som förrättas å stadens auktionskammare onsdagen den 22 Aug. från kl. half tio f. m. försäljes
en större Boksamling
af värderikt och omväxlande innehåll. Boksamlingen innehåller bland annat: Resebeskrifningar, Historia, Poetiska skrifter, Romaner, Religiösa skrifter, Naturkunskap, Landthushållning, Läroböcker, Illustrerade arbeten och Planschverk samt böcker för barn och ungdom.
OBS.! Böckerna äro i nytt, oskadadt skick. Spekulanter, som icke sjelfva ha tillfälle öfvervara auktionen, kunna med sina uppdrag vända sig till Nybergska Bokhandeln.
Visby i Aug. 1888.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *