Silfverbröllop

firade i onsdags i Stockholm grundläggaren af härvarande cementfabrik grosshandlanden och riksdagsmannen E. V. Carlson och hans maka, född Söderberg, å egendomen Kratseboda vid Sundbyberg. Vid tillfället eklaterades förlofning mellan hr C:a äldste son, hr K. A. Carlson och fröken Elisabet Hammarlund, dotter till byggmästaren N. M. Hammarlund.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1888
N:r 63.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *