I konkurs försattes i dag

af rådhusrätten, på ansökan af länsnotarien Donner, handlanden N. L. Goldensohn. Svaranden, hvilken som bekant en längre tid varit afviken från orten och i vederbörlig ordning blifvit efterlyst, hade emellertid icke i dag infunnit för att förklara sig öfver ansökningen.
Att tills vidare taga hand om boet förordnades stadefiskalen Janzon. Offentlig stämning å borgenärerna kommer att ut i färdas till torsdagen 11 Oktober och första förhöret utsattes till måndagen 20 Augusti.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1888
N:r 63.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *