Borgenärerna

i urarfvakonkursen efter aflidne landtbrukaren C. O. Lind från Vellarfve i Roma socken kallas till sammanträde i Gotlands Hypoteksföreninge lokal här i staden fredagen de 24 i denna månad kl. 1/2 12 f. m. för att besluta dels öfver anbud, som dagen förut kan vara gjordt vid auktion för försäljning af konkursboets fasta egendom 5/8 mtl Lilla Vellarfve i Roma, dels öfver inkommet anbud å boets lösa egendom och dels öfver andra frågor, som röra konkursboet.
Visby den 3 Augusti 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1888
N:r 63.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *