Minnen från furstebesöket

i Visby kan man kalla ett par större fotografier, utgångna från fotograf Lagergrens atelier, hvilka nu exponeras i Nybergska bokhandeln. Fotografierna visa nämligen den stora äreporten i svängen uppåt Donnersplats, samt sjelfva ögonblicket då Drott glider in i hamnen. På bägge korten kan man godt igenkänna åtskilliga ansigten.

Gotlands Allehanda
Fredagen 3 Augusti 1888
N:r 62.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *