Ytterligare vakanssättning.

Sedan k. m:t nu medgifvit att utom redan vakanssatta rotar inom båtsmanshållet i Gotlands län, ytterligare må vakanssättas inom 1:a kompaniet 4 och inom 2:a kompaniet 5 rotar, har länsstyrelsen beslutat att följande båtsmansrotar skola sättas på vakans:
inom 1:a kompaniet nr 57 Qviberg, 60 Folling, 112 Vestring och 113 Sjöman;
inom andra kompaniet: nr 3 Sko, 8 Redlig, 47 Krok, 52 Gångare och 83 Laurin.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Juli 1888
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *