Till konsistorieombud

vid södra häradsrättens sammanträde om onsdag i Mästerby för ifrågasatt afdikning af Fjälemyr med kringliggande sanka marker, hvartill äfven kaplansboetället i Mästerby hör, har domkapitlet utsett kyrkoherden R. Uddin i Sanda
— För att, likaledes som konsistorieombud, närvara vid sammanträde i Garda rörande laga skifte af Garda sockens första skifteslag har utsetts kyrkoherden M. Kolmodin i Alskog.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Juli 1888
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *