Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För våld var i dag instämd förre artilleristen Otto Svensson. Han hade i dag 8 dagar på aftonen vid 1/2 10- tiden i Studentalten utan ringaste anledning tillfogat handlanden O. Enström, som med sällskap kom gående, ett duktigt käpprapp, som träffade i närheten af venstra ögat, som starkt svullnade och ännu bär märke efter det kraftiga slaget. Svaranden erkände skriftligen och dömdes till 50 kronors böter.

För brott emot sjölagen hade allmänna åklagaren instämt sjömannen Karl Olof Niklas Källström från Lärbro. Denne hade nämligen mönstrat, men ej infunnit sig å sitt fartyg. Som det emellertid upplystes att svaranden för närvarande befunne sig till sjös med annat fartyg förklarades målet hvilande, tills Källström kunde anträffas med stämning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Juli 1888
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *