Från sjön.

Ångaren Waldridge, kapten A. Camellery, hemma i Sunderland, kommande från Riga och destinerad till Liverpool med last af slipers, påträffades 19 dennes söder om Gotland i redlöst tillstånd af tyska ångaren Spicn, kapten A. P. Schwanck, kommande från Windau och på väg till Amsterdam. Waldridge, som förlorat sin propeller, inbogserades af Spica till Karlskrona i fredags morgse. Befälhafvaren å Spica har till dervarande rådhusrätt instämt den bergade ångarens befälhafvare med begäran att utfå borgarlön med 750 pund sterling.
— Den 15 dennes blef galeasen Irene, som samma dag afgått från hemorten Åland på resa till Stockholm med en last björkved, utsatt för en styf NNV-kultje med hög sjö på Ålands haf, hvarvid fartyget sprang läck, löpta fullt af vatten, samt förlorade däckslasten. Flytande på den last, som betans i fartygsrummen, blef galeasen af en engelsk lastångaren Tharsis, förd af kapten Grantham, stadd på resa från Pillau till Gefle, assisterad in till Granhamn i Tjockö skärgård, der det nu ligger. Hela besättningen bergades.
— Enligt i måndags från Swinemünde ingånget telegram påseglades i söndags afton i närheten af Svinemünde tyska ångaren Schweden, hvilken i många år trafikerat Stockholm. Ångaren som var på väg från Oxelösund till Stettin med last af jernmalm, sjönk, men manskapet räddades.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *