En utflygt

till Brunbergs betning hade den under bildning varande badsocieteten anordnat i går eftermiddag vid 4-tiden, och trots det att vädret en stund såg litet betänkligt ut, steg deltagarnes antal ändå till omkring ett hundra. Man åkte från Norderport ut till betningen, der kaffebord var serveradt. Kaffe dracks under fröjd och gamman, hvarpå sällskapet en stund bortåt roade sig med hvarjehanda lekar. Förfriskningar serverades, och en dubbelqvartett lät upprepade gånger höra sig med stort bifall.
Hemfärden skedde vid 8-tiden, och då kom man allmänt öfver ens om att man haft mycket trefligt, hvadan denna utfärd ej torde blifva den sista under säsongen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *