Friare genomgång av folkskolan?

I yttrande till skolöverstyrelsen tillstyrker folkskolinspektören, Johannes Linnman i Visby 1927 års skolsakkunnigas förslag om friare genomgång av och flyttning inom folkskolan. Som ett nödvändigt komplement till den fria flyttningen torde skolorna böra förses med kursplaner för minst en klass utöver de för skolan obligatoriska, på det att det må stå varje barn fritt att inhämta även denna klass eller dessa klassers pensum och däröver erhålla betyg. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen 21 December 1928
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *