Gotlandska Missionsförbundets

nästa halvårsmöte hålles i Helgeandskyrkan, Visby den 29 och 30 dec. 1928.
Lördagen d. 29 kl 1 e. m. konferens kl. 8 e. m. offeatl. möte.
Sönd. den 30 offentliga möten kl. 11 f. m. och 3 e. m.
Strängmusik och körsång.
Som talare medverka pastorerna J. O. Häggström, Valfrid Larsson, C. Nyström, Carlsson och Söderdahl m. fl.
De som önska logi under mötet bära senast den 26 dec. anmäla detta till pastor Gust. Andersson, Visby, tel. 178.
Predikanter och församlingsledare uppmanas att inställa de lokala mötena för ett allmänt deltagande i söndagens högtid. Församlingarna, uppmanas även att vid mötet inbetala årsanslag och resterande för jubileumsskriften. Kom även i håg
missionskassan. Bedjen för högtiden.
Styrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 21 December 1928
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *