Uti resplanen

vid det idag föreatående furstebesöket häratadee har med anledning af tyske kejsarens väntade ankomst till hufvudstaden den ändring skett, att afresan härifrån sker redan imorgon afton vid 5 tiden. Af denna orsak komma bollspelen och folklekarna vid Paviljongen att taga sin början redan kl. 1/2 4 e. m.
För öfrigt företagen efter den plan vi i måndagsnumret angåfvo i morgon f. m. rundresan kring staden och besöket i kyrkorninerna. Afresan till Fridhem kom mer sannolikt att ske något tidigare än hvad som från början var ämnadt.
I fall Drott vid ankomsten hit för kunglig flagga på toppen kommer dels kunglig salut att gifvas från palissaderna, dels äro för sådant fall beordrade att uppvakta hos konungen af sachsen kapten A. Leatz och hos drottningen kapten H. Hedenblad samt såsom ordonnanser hos kronprinsen löjtnant Åkerhjelm och hos kronprinsessan löjtnant Fahnehjelm.
Det sachsiska konungaparets svenska uppvaktning utgöres af statsfrun grefvinnan Alice Gyldenstolpe och kammarherren friherre Stjernstedt. Kronprinsparet åtföljes af hofmarskalk Lilliehöök, adjutant kapt. Bildt och hoffröken Cederström.
Staden har nu klädt sig i festskrud. Det år ett brådskande lif på gatorna, som vi alldeles icke äro vana vid härnere i vårt lugna, stillsamma Visby. Alla, gamla och unga, gubbar och gummor, pojkar och flickor, ha haft så brådt med att göra riktigt fint för det storartade besöket. Från fönstren svaja flaggor i alla möjliga kulörer, deribland på flere ställen den hvitgröna sachsiska. På många ställen ha husen klädts med gröna guirlandar, och särskildt der fursteparen komma att vid sin promenad i morgon åka fram har ingenting skytts för att göra vägen så tilltalande som möjligt.
Nere vid hamnen har tullhuset klädt sig i flaggskrud, från hela rader af löfprydda stänger svaja vimplar och i svängen upp åt Donnersplats ståtar en väldig äreport med brokiga flaggor öfver det gröna löfverket. Den ståtligaste delen — åtminstone hittills — torde vara södra delen af Strandgatan, med dess talrika flaggor, och landshedingsresidenset, som smyckat sig i riktig festskrud.
Visby slår alltså färdigt att mottaga kung Albert, drottning Karola, kronprins Gustaf och kronprinsessan Viktoria. Man vill nu så gerna i det längsta hoppas på vackert väder.
Himlen, som hela dagen sett mycket hotfull ut, tyckes emellertid nu, då detta skrifves, lofva oss en vacker afton.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Juli 1888
N:r 58.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *