Auktion vid Vestres i Tingstäde.

Medels frivillig auktion låter landtbr. Jakob Jakobsson, Vestres i Tingstäde, onsdagen den 1 Augusti kl 11 f. m. till den högstbjudande försälja såväl sin lösa som fasta egendom; den förra består af guld, silfver, koppar, jern och blecksaker, glas och porslin, linne och fjäderfylda sängkläder, möbler, såsom bord, stolar, flere sängställen, skänkar, kommoder, lagg- och träkärl, såsom fläsktinor, bunnar, tunnor, baljor, spann m. m.;
Kör- och åkerbruksredskap; res och arbetsvagnar, en ressläde, kälkar, vrång- och foderhäckar, klös rak- och krok pinnharivar, mullfösor, vänd- och spets plogar, svänglar, selar m. m.; kreatur: hästar, deribland ett sto i 3:dje året af bättre ras, kor, ungnöt, lam m. m.
Fastigheten 5/ 32:dels mantal Vestres i Tingstäde, bebygd med såväl man-som ladugårdsbygnader alla i godt skick, har särdeles god och bördig åker, lemnar i afkastning pr år omkring 100 tunnor sparmål, innehar goda och vidlyftiga beten, skog till husbebof och något till afsalu, utbjudas kl. 12 å dagen och säljes sådan den nu befinner med derå växande gröda. I hemmanet varande inteckning å 2,000 kr. hypotekslån kan af blifvande köpare få öfvertagas. Hemmanet säljes lefvisionsfritt. Köpare böra vara beredda att vid klubbslaget eller högst 14 dagar derefter betala 1/10 af köpeskillingen; skulle antagligt anbud å fastigheten ej afgfivas kommer densamma med nu växande årets gröda att ägovis utbjudas och försäljas. Pröfningrätt förbehållet. Öfriga vilkor rörande hemmanet och dess betalningsvilkor hvilka blifva förmånliga och kunna ställas efter reela köpares begvämlighet, blifva före utropet tillkännagfina. För löseegendomen lemnas betalningsanstånd till den 15 Oktober detta år för dem, som äro kände och fullt tillförlitlige köpare, hvaremot andra betala vid klubbslaget eller ställe godkänd säkerhet.
Tingstäde d. 18 Juli 1888.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Juli 1888
N:r 58.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *