Gotlands missionsförening

fortsatte i lördags sitt årsmöte, hvilkat afslutades i går eftermiddag. Lördagen började med en kort predikan samt bönemöte i exercishuset under ledning af predikanten G. Johansson, hvarefter missionsföreståndaren pastor J. Montelius predikade i domkyrkan öfver den yttre missionsverksamheten. På eftermiddagen var ånyo predikan i exercishuset af predikant O. S. Rosén och efter ett kortare diskussionsmöte afslutades dagen med predikan af predikant L. P. Lundstedt.
I går hölls kl. 8 på morgonen bönemöte i exercishuset under ledning af folkskolläraren Lundqvist och kl. 1 e. m. predikan på samma ställe af pastor K. Strömberg. Årsmötet afslutades med predikan af pastor Montelius.
I betraktande af det regniga vädret var mötet rätt talrikt besökt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Juli 1888
N:r 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *