Att få sin lön bestämd

till 700 kronor har v. pastor Ahlander hos domkapitlet anhållit, enär med nu gällande låga markegångspris arvodet för v. pastorstjensten understiger denna summa. Likaså anhåller pastor Ahlander, att då skjutsbidraget, 75 kronor, är otillräckligt, ersättningen för skjuts måtte få utgå efter till vederbörande insänd räkning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 Juli 1888
N:r 57.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *