En promenad till häst

ville förre brandsoldaten Johan Ludvig Nordström i lördags middag ta sig här i staden. Men någon Rosinante ägde han inte. Beslut och handling voro dock ett hos mannen och så gick han in på handlanden Hägg & Johanssons gård. Der stod bunden en i sin ungdom säkert mycket duktig, men nu gammal och skröplig hästkrake, tillhörig Sven Olsson å Lickershamn. Hästen löstes, tömmarna tog f. d. brandsoldaten om hand och så bar det af ut i staden, ja, efter en stund äfven utom dess hank ock stör. Och här satte Nordström sig upp på sin fåle och öfver öknar och ängar gick det förbi Visborgs slätt utåt Vibblehållet, der den bålde ryttaren slutligen upphane af utskickade poliser. Han påstod sig då endast ha velat motionera hästen.
Slutet på visan blef emellertid, att Nordström, som är född i Visby, men senast varit skrifven i Kungsholms församling i Stockholm, häktades af stadsfiskalen och införpassades till länsfängelset, der han väntar på ransakning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Juli 1888
N:r 55.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *