Auktion vid Swiss i Hemse.

Till följd af hemmanets utarrendering och en del af familjens afflyttning från orten låter kyrkov. N. Pettersson medels offentlig auktion, som förrättas vid Swiss i Hemse lördagen den 14 d:s från kl. Il på dagen, till den högstbjudande försälja största delen af sitt värdefulla lösörebo, bestående af kreatur, såsom hästar oxar, kor, ungnöt, får; åker- och körredskap såsom arbetsvagnar, plogar och barkar, seltyg, vind .nackin, grepar och spett, jämte andra landbruksredskap; smedjeoch snickareverktyg, en bättre tvåsitsig trilla jämte tvänne mindre i godt stånd varande fjäderåkdon; möbler af hvarjehanda slag såsom schi ffonier, byrår, skåp, soffor, stolar och bord, speglar. taflor, bokhyllor, sals- och skänkskåp; trädgårdsmöbler m. m.; bättre och sämre sängkläder och linne, arbetadt guld och silfver, husgeråd af nysilfver, koppar, malm och jern, porslin och glas af flere slag, träkärl och flere andra till ett ordnadt bo hörande saker. Betalningsanstånd åt vederhäftiga inropare meddelas till den 15 Oktober detta år.
Klintehamn & Bönders den 3 Juli 1888.
M. E. SVALLINGSON.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Juli 1888
N:r 55.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *