Visby. Byggnadsfirma Olin & Larsson.

Vattugränd 5. Visby. Tel. 752.
Byggmästare Olin började inom byggnadsbranschen år 1908 då han erhöll plats hos byggmästare Hammarström i Visby. Denna anställning innehade han till år 1917, då nuvarande företag startades. År 1920 ingick byggmästare Larsson som kompanjon i företaget. Byggmästare Larsson började inom branschen hos sin fader i Lokrume år 1896. Han erhöll därefter anställning hos byggmästare Larsson i Slite och var anställd hos denne i två år. Därefter innehade han olika konditioner till år 1920, då nuvarande kompanjonskap ingicks. Firman har uppfört en hel del såväl officiella, kommunala som enskilda astigheter och villor. Restaureringar och ombyggnader ha även utförts. Byggmästare Olins fastighet är uppförd år 1879 av trä och inrymmer byggnadskontor och privatbostäder. Den är taxerad till 9.000 kr. och brandförsäkrad för 11.000 kr. Byggmästare Larssons fastighet är uppförd av tegel år 1908. Den inrymmer kontor och privatbostäder och är taxerad till 12.000 kr. och brandförsäkrad för 15.000 kr. 10-20 personer äro anställda i företaget.

Alfred Olin är född den 3 november 1881 och son till smedsmästare B. Ohlsson-Ohlin o. h. h. Pernilla f. Persdotter samt gift sedan den 21 januari 1906 med Agnes Gahnström. Barn: Henning, född 1907, och Alvar, född 1915.

Knut Gustaf Adolf Larsson är född den 13 december 1877 och son till byggmästaren Lars Johansson o. h. h. Hanna f. Åkesdotter, samt gift sedan den 4 oktober 1902 med Jenny Munkberg. Barn: Åke, född 1903, John, född 1905, Sigsten, född 1909, Inga, född 1913, Dagny, född 1916, och Ruth, född 1919.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *