Visby. A.-Bol. Östra Bryggeriet.

Disponent Ivan Christiansson. Österväg 27. Visby. Telefon: 456.
Bolaget bildades den 1 juni 1941 med fem aktieägare.
Till driftschef utsågs samtidigt Ivan Christiansson. Lokalerna, omfattande bryggerilokaler, kontor och lagerlokaler, äro inrymda i en år 1941 inköpt fastighet, brandförsäkrad för 53.000 kr. Lokalerna äro stora och ljusa samt alltigenom praktiskt och hygieniskt inredda. Bryggerilokalerna omfatta två sköljrum, två tappningslokaler, lagerrum. laboratorium, ångpanneanläggning, personalrum, kontor, kylrum, maltförvaringsrum. Bolaget har företagit alla tänkbara ombyggnader och omplaceringar för att alla hygieniska krav skola anses fullt tillgodosedda.
Två lastbilar finnas. Sex personer äro anställda i bolaget.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *