Auktion vid Tejnungs i Hangvar.

Torsdagen der 12 dennes från kl. 10 f. m. låta arfvingarne efter husbondehustrun Carolina Lundin vid Tejnungs i Hangvar medels offentlig och frivillig auktion till den högstbjudande försälja så väl den fasta som all den lösa egendomen. Fastigheten, 1/8 mantal Tejnungs, utbjudes först i mindre lotter och sedan i sin helhet med växande gröda och förbehålles pröfningsrätt att antaga eller förkasta skeende anbud. Lösegendomen består af guld, silfver, jern, koppar; möbler, husgerådssaker,_ porslin, glas, eängklader, linne, den atlidnes gängkläder; 3:ne hästar, 1 föl, 2 kor, lam och getter; åker- och körredskap, snickaresaker, träsaker, 2:ne slipstenar, m. m., som icke anses nödigt här uppräkna.
Fastigheten är bebygd med goda åbygnader. Ett lån till Gotlands hypoteksförening kan få öfvertagas; närmare upplysningar tempus vid auktionstillfället. Fastigheten utbjudes kl. 12 mdd. För lösa egendomen lemnas ane månaders betalningsanstånd för säkra köpare, men mindre kända få betala kontant innan varan får athämtas. Inropare af fastigheten skall vara beredd att ställa antaglig borgen.
Hangvar den 3 Juli 1888.
Efter anmodan,
J. N. SMITH.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 Juli 1888
N:r 54.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *