Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Det ohyggliga djurplågerimålet
mot trädgårdsmästare Olof Andersson från Skogsholm och drängen Olof Olsson från Österby förevar i dag ånyo. Svarandena nekade att ingå på något svaromål, enär rådhusrätten ej vore rätt forum, utan målet körde till norra häradsrätten. Som emellertid våldet mot hästen börjat inom stadens område beslöt rätten att 5 inkallade vittnen skulle höras. Fyra af dessa, Olof Nordström, Hästnäs, hustru Johanna Larsson och Katarina Engström samt Enoch Stenström, hade alla varit vittne till händelsen utom stadens område, hvarför de ej kunde höras. Det femte, arbetskarlen Magnus Johansson, hade på vägen mellan staden och Bingersqvarn mött svarandena. Da hade då kört fort, men ej så, att vittnet fäst sig dervid, men piskan hade Olsson begagnat mycket strängt. Vid detta tillfälla hade hästen, som var bunden bakefter vagnen, sprungit ordentligt med.
Åklagaren yrkade ansvar å Olsson för hvad vittnet berättat och som svaranden ej heller förnekade, samt för fylleri efter egen bekännelse af Olsson.
Domen lydde på 10 kronors böter för öfverdådig framfart och 5 kronor för fylleri. Hvad angår åtalet för djurplågeri inom stadens domvärjo förföll det.

Vådaed aflades idag inför rådhusrätten af snickaren August Högberg, Heigleifs i Hejde, med anledning af en derstades natten mellan 2 och 3 Februari i år timad eldsvåda.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Juli 1888
N:r 53.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *