Otillförlitliga uppgifter om antalet motorredskap.

Chefen för generalstaben hemställer hos k. m:t – enligt vad vår stockholmsredaktion erfarit – om omarbetning av kungörelsen den 12 november 1926 angående anmälaningsskyldighet beträffande innehav av motorredskap, så att med förordningen avsett syfte må ernås. Med hänsyn till den stora militära betydelse, motorredskap äga i krigstid, är det nödvändigt, att de militära myndigheterna äga noggrann kännedom om tillgången. Verkställd utredning har emellertid givit vid handen, att antalet år 1927 anmälda motorredskap avsevärt minskat sedan år 1926, oaktat en ej oväsentlig ökning av dylika redskap måste ha inträtt. De uppgifter, som hittills lämnats, äro således i hög grad missvisande och otillförlitliga. Från Gotlands län anmäldes år 1926 192 traktorer och 25 andra motorredskap, medan år 1927 uppgift lämnats endast om 168 traktorer och 24 undra redskap. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 6 December 1928
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *