Minnet av Karl XII:s dödsdag

den 30 nov. höglidlighålles i morgon härstädes, dels av allmänna sången och dels av läroverkets sångar. Den sistnämda sjunger från läroverkstrappan kl. 6 följande sånger: Kung Karl den unge hjälte, Nordisk studentsång av Wenmerberg och Härliga land. Kl. 8,30 sjunger allmänna sången från samma plats: Kung Karl den unge hjälte, Stridsbön, Ned i västersalar samt Sveriges flagga.
Allmänna sången samlas för repetition i småskolan kl. 7:30.
På infanteriet och artilleriet firas också dagen, på Visborgs slätt kl. 12 och på ertillerikåren kl. ½ 4. varvid å båda platserna förekommer föredrag, sång och musik m. m.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 november 1928
Nr 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *