Slite. Johnsson & Son.

Slite. Johnsson & Son.

Stenhuggeri. Slite. Tel. 38.
Innehavarens fader grundade rörelsen i Kappelshamn 1901. Firman flyttade efter några år till Slite, och 1908 blev sonen delägare i firman, som han sedermera övertog. Lokalerna äro tidsenligt inredda. Tillverkningen utgöres av gravvårdar, gravläggningar och diverse fasadarbeten. Skulpterade, polerade och finhuggna stenar, levereras till byggmästare och privatpersoner. Blocksten försäljes även till avnämare i Sverige och Danmark. I företaget äro sex personer sysselsatta.

Oskar Fridolf Johnsson är född den 12 maj 1884 och son till stenhuggariidkaren J. O. o. h. h. Lovisa f. Westöö. 1912 gifte han sig med Maria Persson. Barn: Maj, född 1914, och Birgit, född 1917.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *