En gripande sorgeakt

ägde igår eftermiddag rum ute på Visby gamla kyrkogård, då stoftet efter den så plötsligt bortryckta sjökapten Thure Johanssan fördes till den sista vilan. Sedan processionen annat till kyrkogården, inbars kistan under tonerna av en sorgmarsch i det med levande ljus och granris klädda kapellet och placerades å katafalken med Skeppargillets florbelfängda standar vid fotändan. Runt om placerade sig utom de närmast sörjande Skeppargillets medlemmar, talrika representanter för ångbåtsbolagets olika avdelningar med konsul Ekman i spetsen m. fl. Akten inleddes med psalmen 484: 1-2, Så skön går morgonstjärnan fram, varefter pastor Nils Öberg höll en gripande dödsbetraktelse med anknytning till Uppenbarelsebokens 21 kap. 4 vers. Till densamma anknöt officianten en varmt erkännande erinran om den bortgångnes aldrig svikande plikttrohet och redbara personlighet, talade tröstens ord till de efterlevande samt lyste till sist frid över stoftet. Följde så den ritualenliga ceremonien, varpå akten avslöts med psalmen 486: 1-3. Kistan utbars så till likvagnen och fördes i procession till familjegraven å norra delen av kyrkogården, där den sänktes i jordens sköte och höljdes i ett hav av blommor. En stor skara människor hade samlats på kyrkogården, när de närmast sörjande och övriga deltagare i sorgeakten slöto upp kring graven. Sedan din av sorg nedbrutna makan och de tre sönerna tagit ett sista gripande farväl sänktes Skeppargillets standar till en sista hälsning över griften, varpå kapten Enström föredrog en versifierad avskedshälsning från gillen vars närvarande medlemmar därpå defilerade förbi graven. Till slut uppläste en släkting till den avlidne, falkskollärare Mörrby i Hellvi, några verser samt sjöng sam avslutningen psalmvers och sorgehögtiden var till ända.
Ett hundratal kransar hade sänts till båren, vittnande om de vidsträckta sympatier den bortgångne vunnit. Bland kransarna märktes utom från släkt och enskilda, från: Ångfartygs A.-B. Gotland och dess styrelse (röda och vita band-Vår tacksamhet är liksom vår saknad djup och stor); konsul och konsulinna Ekman (en ståtlig krans av murgrönsblad och vita krysantemum); Ångfartygs A.-B. Gotlands kontorspersonal (mörklila band: En sista hälsning); Kapten Gustaf Tigerhielm (vita band: Tack för mångårigt gott samarbete och gott kamratskap — Farväl — vila i frid); Maskinisterna i Gotlandsbolaget (svarta band: Tack för gott kamratskap); Rorgängarna i Gotlands-, bolaget (blågula band: En sista hälsning); Besättningen å S/S Visby (blågula band. Ett sista tack); Kvinnliga personalen å S/S Visby (vita band. En sista hälsning och farväl); Ångfartygs A.-B. Gotlands fasta lag (blågula band: En sista hälsning); Skeppargillet i Visby (blågula band); Visby Cementfabrik (blågula band); A.-B. Förenade Spedition- och rederiagenturen (blågula band: En gärd av aktning); ersonalen vid Regeriagenturen (blågula band: Med tack kör gott samarbete); Trafikaktiebolaget Stockholm—Nynäs (rödgöna band: Tack för god vakt); Stockholms hamnarbetrekontor; Postiljonerna vid Stockholm—Nynäs järnväg och brevbärarna i, Nynäshamn, m. fl.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 22 november 1928
Nr 275

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *