Ljugarn. Ljugarns Snickerifabrik.

Ljugarn. Ljugarns Snickerifabrik.

Inneh. F. Bergman. Ljugarn. Tel 24.
Innehavaren började inom vagnmakeriyrket år 1896 i Visby och var utlärd vagnmakare efter tre år. Han konditionerade därefter inom samma yrkesgren i fyra år, men övergick sedan till byggnadssnickeribranschen och var verksam inom sistnämnda bransch till år 1907. Nämnda år reste han till Finland och arbetade i samma bransch där i ett år samt var därefter verksam i Visby som byggnadssnickare till år 1912. Han innehade sedan verkmästarebefattningen hos Inndustri A.-B. S. Larsson åren 1914-1926, varefter nuvarande företag inköptes. Fastigheten är uppförd 1912, taxerad till 21.000 kr. och brandförsäkrad för 35.000 kr. Den inrymmer stora och ljusa verkstadslokaler, kontor och lagerutrymmen. Fullt modern maskinpark finnes och drivkraften utgöres av en ångmaskin. Tolv personer äro anställda i rörelsen. Tillverkningen utgöres av byggnadssnickerier, inredningar, trappor och enklare möbler, vilka levereras på beställning. Försäljningen omfattar alla slags listverk, hyvlat och ohyvlat virke samt plywood och träfiberplattor. Firman uppköper sågat och osågat virke samt mottager virke till hyvling och rundtimmer till sågning.

Fritiof Axel Johan Bergman är född den 27 augusti 1880 och son till lantarbetaren Johan Bergman o. h. h. Vendla Bergman, samt gift sedan 1912 med Emma Johannesson. Barn: Fritz, född 1912, Ivar, född 1914, Margit, född 1918, Arne född 1921, och Åke född 1924.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *