Ljugarn. Firma E. I. Swartling.

\"Ljugarn.

Cykel- & Mekanisk Verkstad. Posthuset. Ljugarn. Tel. 23.
Innehavaren erhöll år 1905 anställning vid Nordiska Artilleriverkstäderna i Finspång och arbetade där till 1907. åren 1907-1910 var han anställd vid Stockholmsd Vapenfabrik, 1911-1912 vid Nordiska Motorverkstäderna och då sistnämnda firma 1912 övertogs av firma Ljungströms Ångturbiner, kvarstannade han vid fabriken och arbetade där till 1923. Han flyttade därefter till Norrköping, där han under sex månader innehade en anställning på försäkringsbolaget De Förenades kontor, och konditionerade därefter till den 1 februari 1924 som resande i motordelar för grosshandlare Lindroos, Finspång. Därefter erhöll han plats hos firma Otto G. Olsson Bil- & Mek. Verkstad, Gotland, där han var anställd som verkmästare tills han 1925 startade sitt nuvarande företag i Ljugarn. År 1933 inköptes en tomt och 1938 lät fabrikör Swartling uppföra den nuvarande fastigheten, vilken inrymmer kontor, privat bostäder samt en till postverket uthyrd lokal. Fastigheten har ett taxeringsvärde av 23.500 kr. och är brandförsäkrad för 35.000 kr. Verkstaden är inrymd i ett förutvarande färgeri och år 1925 uppfördes garage och monteringshall. Firman har en modern maskinell utrustning och utför alla inom branschen förekommande arbeten såsom bil-, cykel- och mekaniska arbeten, svetsning och lackering. I verkstaden tillverkas även cykelkärror, vilka försäljas över hela Gotland. I övrigt har firman försäljning av cyklar av märkena Crescent och Vega smt reservdelar till dessa.

Ernst Irenius Swartling är född den 15 december 1891 samt gift sedan 1925 med Rosa Amelia Roswall. Barn: Ulla Rosa Irene, född 1927.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *