Från landsbygden. Kräklingbo.

KRÄKLINGBO, 5 nov.
Den s. k. senapsbaggen har inom socknen skadat rovskörden i år i mycket stor utsträckning. Genom den massa larver, som lagts motser man här stor förödelse å betor även för nästa år, varför en del gårdar redan äro betänka på att för kommande sommar icke odla rovor. Under innevarande år synas dessa skadedjur ha angripit endast rovskörden och å densamma endast blasten. Även i Ala och Ardre har senapsbaggen uppträtt med skadegörelse å rovfälten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 November 1928
N:r 264

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *