Ju färre kockar …

Enär arbetena i domkyrkan med orgelfasaden och läktare äro med hvarandra så nära förbundna, att handbafvandet af desamma icke kunna strängt fördelas mellan domkapitel och kyrkoråd, har domkapitlet beslotit hemställa till kyrkorådet, att det, som i alla bändelser hade att ombesörja orgeln och dess fasader, äfven måtte öfvertaga arbetet med läktarne och hvad dertill hörde, mot det att domkapitlet tillhandahölle rådet ett arbetet motsvarande belopp ur domkyrkofonden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *