I Gotlands länsfängelse

har under sistlidet år följande antal fångar förvarats:
Qvarvarande från år 1890 7 män 4 qvionor. Under året tillkomna 49 män 11 qvinnor, af hvilka senare 1 hitförflyttats från Stockholms stads ransakningsfängelse. Samma 56 män 15 qvinnor.
Under året afgångna 53 män, af hvilka 4 frikände, 2 frigifne enligt å 7 i lösdrifverilagen, 42 efter utståndet straff, 3 förflyttade, af hvilka 1 till Långholmens Centralfängelse, 2 till tvångsarbetsanstalten å Svartsjö och 2 insatta å arbetsinrättning samt 12 qvinnor, af hvilka 1 lösgifven, 1 frigifven af kuvglig nåd, 9 efter utståndet straff och 1 insatt i arbetsinrättning.
Anghende straffarten hafva varit dömda:
Till straffarbete 11 män, 5 qvinnor, till urbota fängelsestraff 3 män, till fängelse ist. för böter 31 män 5 qvinnor och till tvångsarbete 4 män 3 qvinnor.
Under de senaste 10 åren har fångantalet varit: 1881 142, 1882 143, 1883 154, 1884 132, 1885 126, 1886 94, 1887 102, 1888 90, 1889 104, 1890 117.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *