Stor Lösöreauktion.

I anseende till aflyttning från orten låter herr O. V. Åhlander genom oftentlig auktion som förrättas vid Rosendahl i Follingbo fredagen den 2 Oktober från kl. nio (9) f. m. försälja hela det inre lösöreboet, hvaribland må nämnas: En finare förmaksmöbel af valnöt bestående af: 2 softor, 2 emmor, 1 dussin stolar, 2 divansbord och 2 fönsterbord, en salsmöbel af polerad ek, 1 sängkammarmöbel af valnöt jämte en mängd andra möbdler af valnöt, mabogoy och andra finare träslag, 1 större, nästan nytt, utmärkt pianino af Napoleon Vahlbergs välkända tillverkniog, en större antik trymå från asessor Dubbes tid, flera oljefärgstaflor, pendyler, kökssaker, laggkärl, 1 parti mjölkflaskor m. m.; en del yttre invetarärier, såsom: trädgårdssoffor och bord, drifbänksfönster, en droska flere par selar; kreatur, hvaribland: 1 par inkörda vackra hingstar, passande till vagpshästar, 8 unghästar, 1 tjur at ren ostfriesisk ras, 3 1/2 år gammal, 13 uvgnöt af dels hel-, dels halfblod estfriesisk, 3 drägtiga qvigor jämte en mängd öfriga saker, som här ej så noga kunna specificeras.
Endast åt kände, vederhältige inropare lemnas 3 månaders anstånd med betalningen, alla andra få betala kontant eller ställa nöjaktig säkerhet.
Restauration kommer att fionas på stället.
OBS.! På det att allt må kunna medhinnas på en dag, börjar auktionen precis kl. nio.
Vid samma tillfälle säljas äfven 20 stycken utmärkta kor samt diverse åkerbruksredskap.
Visby i September 1891.
HUGO PETTERSSON,
anmodad auktionsförrättare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *