Rättegångs- och polissaker.

Visby rådhusrätt.
För utbekommande af barnaföda hade Olivia Kristina Pettersson instämt K. V. Johansson som dock ej anträffats med stämning.

För affischering å stadens bygnader var instämd skräddaren Nils Bengtsson, som ej heller anträffats.

För olaga utöfvande af tandläkareyrket var åtalad guldsmeden August Johansson, hvilken nekade. Uppskof för bevisning.

För våld var instämd biljardägaren Hj. Andersson, hvilken skulle ha slagit en rustmästare Andersson tillhörig gosse. Sv. erkände att han vid omstämda tillfälle gifvit gossen ett käpprapp. Uppskof för målsmannens hörande,

För tillgrepp af en s. k. missionssparbössa med inneliggande 3 kr. 7 öre från fröken Regina Sundahl var f. kronobåtmannen P. T. Hammarberg i dag instäld. Han erkände tillgreppet. Dom: 2 månaders straffarbete och 2 års vanfräjd.

För att ha sammanbott såsom trolofvade dömdes i dag slagtaren Olof Ölander och Kristina Eriksson att böta hvardera 5 kr. samt för inblandning af hvad till saken ej hör likaledes 5 kr. hvardera.

I sjörättsmålet mellan kapten E. Jönsson och firman T. Olrog rörande briggen Dalkarsås lastning och förolyckande m. m. ogillade rådhusrätten i dag båda parternas ersättningsyrkanden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *