Klintehamn. Firma E. Smitterbergs Sterbhus.

Specerihandel. Klintehamn. Tel 7.
Företaget startades omkr. år 1850 av handlande Karl Smitterberg, vilken drev rörelsen till sin död 1908. Sistnämnda år övertog dennes son, köpman E. Smitterberg företaget, och han i sin tur drev detsamma till sin död 1942, varefter sterbhuset driver rörelsen. Försäljningen omfattar allt som hör till branschen. Lokalerna äro stora och ljusa samt fullt modernt och tidsenligt inredda. Två stora skyltfönster finnas. Tre personer äro anställda i företaget.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *