Klintehamn. Firma E. G. Ahlström.

Klintehamn. Firma E. G. Ahlström.

Speceri-, Järn- och Diversehandel. Klintehamn. Tel. 90.
Omkring år 1910 fick köpman Ahlström plats i sin nuvarande affär, vilken då drevs under firmanamnet E. Snöbohrn. Han arbetade där i fyra år och konditionerade därefter under två år hos sin svåger, smedsmästare E. Larsson, Björkvik, Södermanland. Han återvände därefter till firma E. Snöbohrn, och var verksam där i sju år tills han övertog en diverseaffär i Hejde. Denna rörelse drev han i sex år och återvände därefter till Klintehamn, där han ingick kompanjonskap med sin tidigare chef, handlanden E. Snöbohrn. De drevo rörelsen gemensamt till 1934, då köpman Ahlström ensam övertog densamma. Den rymliga affärslokalen är försedd med fyra skyltfönster. I affären försäljas alla till en modern lanthandel hörande artiklar bl. a. specerier, konserver, lantmannaprodukter, järnvaror och handredskap. Sju personer äro anställda i firman. Innehavaren är medlem av Gotlands Köpmannaförbund, Köpmangillet, Gotlands Järnhandlareförening samt Gotlands handelskammare.

Erik Gabriel Ahlström är född den 24 mars 1895 och son till muraren Jakob Ahlström o. h. h. Mathilda f. Andersson. 1925 gifte han sig med Maria Åkerbäck. Barn: Britt Gunnel, född 1926, Inga Maria, född 1927, Per Erik, född 1931, och Göran, född 1933.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *