Klintehamn. Firma Axel Nyberg.

Sko- & Läderhandel. Klintehamn. Tel 42
Som yngling fick A. Nyberg anställning vid Smitterbergs speceri- & diverseaffär i Klintehamn, där han stannade i fem år. Efter kondition hos Viktor Hansén, Burgsvik kom han till A-B. Broander i Havdhem under fem år, varpå han 1913 startade nuvarande företag. Rörelsenutvecklades snabbt och större utrymmen erfordrades. Vid två tillfällen, 1923 och 1937, har fastigheten tillbyggts, varvid lokalernas inredning förnyats och moderniserats. Firman för ett välsorterat lager av skodon från landets ledande fabriker och försäljer dessutom arbetsutensilier för skomakeri och alla till en läderhandel hörande artiklar.

Axel Reinhold Emanuel Nyberg är född den 23 mars 1886 och son till byggnadssnickren Johan Nyberg o. h. h. Johanna f. Lindvall. Sedan 1914 är han gift med Edla Eliasbet Larsson. Barn: Ingrid Elisabet, född 1916, Vera Linnéa, född 1921, och Hans Axel, född 1926.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *