Klintehamn. Cedergrens Mek. Verkstad.

Klintehamn. Cedergrens Mek. Verkstad.

Klintehamn. Tel. 14
Fabrikör Cedergren började vid unga år arbeta hos smedsmästare Källström i Vänge och innehade sedermera under ett år en anställning vid P. A. Otters Mek. Verkstad. Han fick därefter plats vid Klintehamn-Roma Järnvägsverkstad, konditionerade sedan någon tid i Stockholm, och återvände därpå till Klintehamn-Roma Järnvägsverkstad där han arbetade åren 1902-1910. Påföljande år startade han sin nuvarande rörelse. I firman tillverkas kvarnar, fläktar, cirkelsågverk, djupbrunnspumpar och järnkonstruktioner, alla slags reparationer utföras av ångpannor, tröskverk, ångmaskiner, halmpressar och traktorer. I övrigt utför firman konstruktioner och installationer av värme- och sanitetsanläggningar, tillverkning och montering av gengasaggregat samt större och mindre besiktningar av ångpannor. Företaget är även ombud för Bolinder-Munktells världsbekanta maskiner och har dessutom försäljning av rör, rördelar och armatur m. m. F. n. äro femton personer anställda i firman.

Olof Nicklas Ernst Cedergren är född den 17 februari 1884 i Vänge församling, son till lantbrukaren Jakob Cedergren o. h. h. Anna Elisabet f. Wetterström. Sedan 1907 är han gift med Elin Vittberg. Barn: Edith Anna Elisabet, född 1909, Lisa Linnéa, född 1914, och Sten Olof, född 1920.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *