Katthammarsvik. Firma C. G. Lindström.

Skrädderi. Hallvede. Katthammarsvik. Tel. 26.
Innehavaren började lära yrket hos sin fader vid tretton års ålder och var verksam hos denne till år 1923, då han startade egen firma i Havdhem. Denna rörelse innehade han i tre år, varefter han erhöll anställning hos skrädderifirma Fr. Karlqvist i Visby som tillskärare. Han arbetade där i fem år och startade så 1934 sin nuvarande rörelse. Fastigheten, inrymmande skrädderiverkstad och bostadsvåning, är uppförd år 1922. Den är taxerad till 8.000 kr. och brandförsäkrad för 10.000 kr. Skrädderiverkstaden är stor och ljus samt försedd med erforderliga maskiner. Försäljningen omfattar allt som hör till branchen. Firman är känd för sitt förstklassiga arbete och kundkretsen är i ständigt stigande.

Carl Gustav Willjam Lindström är född den 1 augusti 1890 och son till skräddarmästare J. G. Lindström o. h. h. Emma f. Angelöv, samt gift sedan 1924 med Vivi Göthberg. Barn: Margareta, född 1925.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *