Hemse. Hemse Hotell.

Inneh. G. Widner. Hemse. Tel. 151.
Hotellet övertogs av innehavaren 1941. Sin bana inom branschen började källarmästare Widner på hotell Temperance i Karlstad 1918. Två år senare kom han till hotell Drott i samma stad och fick sedan anställning på hotell Örnsköld i Stockholm. Han reste därefter till U. S. A. och vistades där under tre år samt drev därefter praktik och studier i London ett år, varpå han återvände till Sverige och blev knuten till Karlstads stadshotell under två år. Efter en nära tvåårig vistelse i Tyskland och Frankrike anställdes han som portier på Grand hotell i Borås och innehade samma befattning under åtta år på Stadshotellet i Visby. Samma år som källarmästare Widner övertog hotellet ombyggdes och moderniserades detsamma. Det inrymmer åtta propra resandrum, tre första klass matsalar samt uppackningsrum m. m. Inredningen är genomgående gedigen och smakfullt utförd. Köksavdelningen disponerar över Aga-spis och i övrigt modernaste utrustning. Hotellet omgives av en välvårdad trädgård med tennisplan. Innehavaren har gjort sig känd som en skicklig organisatör, och hans urbana värdskapsväsen har skapat trivsel åt stället. Innehavarens maka deltar även med framgång i företagets skötsel. Hotellet anlitas flitigt för sammankomster av skilda slag. Sju personer äro anställda i företaget.

Erik Gösta Wilhelm Widner är född den 8 februari 1900 och son till Polisöverkonstapeln C. W. Widner o. h. h. Julia f. Torpman. Sedan 1932 är han gift med Karin Emilsson. Barn: Annita, född 1936.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *