Hemse. Firma Walfred Pettersson.

Plåtslageri. Box 29. Hemse.
Innehavarenvar började lära yrket vid fjorton års ålder hos plåtslagarmästare Pettersson i Klintehamn. Denna anställning innehade han i fyra år, varefter han i tre år arbetade hos plåtslagare Sundin. Nuvarande verkstad övertogs år 1932 efter plåtslagare Lindgren. Verkstadslokalen är stor och ljus samt utrustad med erforderliga maskiner. Byggnadsplåtslageri samt i övrigt allt som hör till branschen utföres.

Walfred Theodor Pettersson är född den 1 maj 1910 och son till grovarbetaren Arvid Pettersson o. h. h. Amalia f. Vahlgren, samt gift sedan 1935 med Berta Olsson. Barn: Ulla-Britt, född 1936.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *