Hemse. Firma Rudolf Nilsson.

Byggnadsrörelse. Box 56. Hemse. Telefon: 59.
Innehavarenvar vid unga år verksam i sin faders lantbruk i Alva. Sedermera konditionerade han hos olika byggmästare på Gotlan till år 1917, då han etablerade egen firma. Nuvarande fastighet inköptes 1922. Den inrymmer verkstadslokal, kontor och bostadsvåning. Företaget har under årens lopp uppfört ett flertal såväl större som mindre byggnader inom länet. Moderniseringar och ombyggnader ha även utförts. Fastigheten är taxerad till 6.000 kr. och brandförsäkrad för 15.000 kr. 5-8 personer äro anställda i företaget.

Anton Oskar Rudolf Nilsson är född den 10 maj 1880, son till lantbrukaren Tomas Nilsson o. h. h. Maria f. Jacobsson, samt gift sedan 1903 med Vendla Byström. Barn: Annie, född 1903, Eva, född 1905, Astrid, född 1907, Lilly, född 1911, Inga, född 1913, Erik, född 1915, Alice, född 1918, Edit, född 1921, och Johan, född 1926.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *