Hemse. Firma O. Georgsson.

Hemse. Firma O. Georgsson.

Trävaruhandel. Hemse. Tel. 141.
Till omkring trettioårsåldern var köpman Georgsson verksam i jordbruket på fädernegården. Han arbetade därefter inom byggnadsfacket några år och startade 1935 nuvarande firma med försäljning av allt som hör till branschen. På senare år har firman även upptagit tillverkning av gengasved. Taxeringsvärdet är 13.000 kr. och brandförsäkringsvärdet är 18.000 kr. En person är anställd i företaget.

Seth Olof Georgsson är född den 10 maj 1896 och son till lantbrukaren Jacob Göransson o. h. h. Desideria f. Söderberg. 1926 gifte han sig med Lilly Ahlin. Barn: Ulla, född 1928, Stina, född 1931, Britta född 1933, och Stig, född 1939.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *