Hemse. Firma J. L. Rumin.

Möbelaffär. Storgatan. Hemse.Tel. 93.
Företaget startades av nuvarande innehavarens farfader. Denne, som var född år 1818, började med skomakeri och utökade sedermera företaget till att även omfatta sadelmakeri och tapetserarebranscherna. Han innehade rörelsen till år 1877 då sonen, J. L. Rumin, övertog firman. Han drev rörelsen oförändrad till år 1904, men detta år ändrades firman till att omfatta möbel- och tapetserarebranscherna. Vid J. L. Rumins död år 1933 övertogs rörelsen av sonen, nuvarande innehavaren, vilken allt sedan ungdomsåren varit verksam i företaget. Fastigheten, som är uppförd 1904, inrymmer affärslokal, lager och verkstadslokal. Den är taxerad till 12.800 kr. och brandförsäkrad för 20.900 kr. Lokalerna äro stora och ljusa samt modernt inredda och försedda med stora skyltfönster. Firman för allt som hör till branschen i rikhaltigt lager. Alla slag av tapetserarearbeten utföras. Innehavaren jämte en son äro verksamma i företaget. Innehavaren äger även en torvindustri i Burs socken, Gotland.

Johan Wilhelm Rumin är född den 24 juni 1886 och son till möbelhandlare J. L. Rumin o. h. h. Vilhemina f. Bengtsson, samt gift sedan 1911 med Adéle Engström.
Barn: Maud, född 1912, och Sigvard, född 1913.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *