Södra häradets brandstodsförening

har nu ett försäkringsbelopp af 21,897,170 kr.
Brandskadeersättningar hafva tillerkänts åt hustru Maria Bergvall Lerdarfve grund i Eista 143: 64, landtbr. O. Kundsen Myrnungs i Linde 78 kr., hemmansäg. Vilhelm Hansson Unghanse i Öja 25 kr., hemmansäg. Karl Andersson Sandqvia i Öja 935: 75, hemmansäg. Hans Jacobsson d:o 2,323: 75, eukan Anna Katarina Jacobsson d:o 3: 50, hemmansägaren Oskar Larsson Barkarfve i Öja 2 kr., hemmapsäg. Karl Ekman Nygårds i Garda 8: 92, hemmansäg. Niklas Henriksson Skradarfve i Väte 56: 75, Summa kr. 3,577: 31.
För att: gälds dessa och andra af senaste bolagsstämma föreskrifna utgifter beslöt styrelsen, att sammanskott af två öre pr 100 kronor försäkringsvärde, med tillägg af 20 proc. för eldstadshus täckta med klufven spån, skall inom föreningen uppbäras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *