Medels frivillig auktion

som förrättas vid Säggeby i Källunge torsdagen den 17 April från kl. 10 f.m. låter hemmansägaren Oskar Larsson derstädes till den högstbjudarde försälja 9/64 mantal Ganarfve i samma socken, äfvensom diverse lösegendom såsom en schiffonier af alm, sängar, bord, stolar, sängkläder, och linne, ett parti ull, beredda kalfoch lamskinon m. m.; kreatur: 6 st. kor, som dels ha och dels snart skola kalfva, 2:ne tjurar, 2:ne qvigor, 8 st. morlam, ett parti ämnesvirke af åtskilliga slag m. m. Hemmansdelen är belägen i en särdeles god och bördig trakt, har 43 tunnland goda ägor, större delen af åker och hårdvallsänvg samt något betesmark. Utbjudes dels i mindre lotter, dels ock i sin helbet med förbe bållen pröfoiingsrätt att antaga eller förkasta blifvande acbud. Betalningen och de öfriga vilkoren för fastigbeten som blifva förmånliga uppgifvas vid auktionen. För lösegendomen lemnas godkände köpare anstånd med betalaingen till den 1 September detta år.
Hörsne den 8 April 1890.
L. P. CHRISTENSSON.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *